ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ เข้าร่วมงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR) Print

  
 

เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2551 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) Hall 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างโอกาสและช่องทางให้นักประดิษฐ์ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้มีโอกาสพบปะเจรจากับนักลงทุน ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนและเยาวชนในการไม่สนับสนุน ไม่ผลิต ไม่ซื้อ และไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และในงานนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางได้ส่งผลงานเข้าร่วมในงานนี้ด้วย

   
   
   


 

slowtorrent.com
www.slowtorrent.com/
www.slowtorrent.com/
Тени Харьков
создание web сайта
купить лекарства киев
meta-osvita.com
кондиционеры mitsubishi