รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ และ ผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ เข้าร่วมประชุมเรื่อง“แนวทางการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องประดับ สำหรับผู้ประกอบการ SME” Print
  
 เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่าย 5 โดย สำนักงานประสานงานชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี เครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง ร่วมกับ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับได้จัดประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการและนักวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเครื่องประดับ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 52 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ เขตสีลม กรุงเทพฯ ซึ่งในงานนี้ รศ.สุรสิงห์ ไชยคุณ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับภาคอุตาสหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีผศ.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

   
   
   


 

www.slowtorrent.com
slowtorrent.com
slowtorrent.com
Подводка
заказать создание сайта
pharmacity.com.ua/
корпоративный английский в киеве
кондиционеры mitsubishi