โรงเรียนปราโมทย์วิทยา รามอินทรา Print
 

โรงเรียนปราโมทย์วิทยา รามอินทรา

 

10 กุมภาพันธ์ 2549 

หมายเหตุ:

  1. เป็นครั้งที่มีคนมาดูงานมากที่สุด ประมาณ 350  คน
  2. อายุเฉลี่ยของคนที่มาดูน้อยที่สุด ม.ต้น - ม.ปลาย

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   


Canadian casino
www.wakare-pro.com
rikon-ya.com
docservis.com.ua
teenfugitive.info
www.ac-sodan.info/
чиста вода
bonacousa.com