วัตถุประสงค์ Print

 

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานดังนี้

  1. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสุญญากาศ/ฟิล์มบาง
  2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วน เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับงานด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ 
  3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้ฟิล์มบางสำหรับงานด้านต่างๆ 
  4. พัฒนาบุคลากรของประเทศด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง 
  5. ให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางแก่หน่วยงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป 
  6. สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์ในสาขาเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง

winnerlex.com.ua/
adulttorrent.org
adulttorrent.org
лицензионная парфюмерия
элитный ремонт квартир
купить туалетную бумагу
meta-osvita.com
emozzi.com.ua/