ผู้มาเยือน Print

 

วัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของการจัดตั้ง "ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง" ขึ้นมา คือ   การให้บริการทางวิชาการ แก่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไป นับตั้งแต่ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ขึ้นใน ปี พ.ศ.2540 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ บุคลากรจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ และหน่วยงานสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของเรา และที่สำคัญ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมที่สนใจด้านการเคลือบในสุญญากาสได้เดินทางศึกษาดูงาน ฝึกอบรมระยะสั้น ขอคำปรึกษา/แนะนำ และเยี่ยมชมกิจกรรมและการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง เป็นจำนวนมาก.

ส่วนนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของผู้มาเยี่ยมเยือน ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง .


 

 

optnow.com.ua/
t-marka.ua
smartum.by
эксклюзивная парфюмерия киев
ремонт квартиры в киеве
pro-service.com.ua
обучение английскому
что подарить маме на день рождения