บุคลากร Print

บุคลากรของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ทั้งในส่วนของ อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และ นิสิต

บุคลากรหลักที่เป็นผู้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางคือ

 
รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ 
ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ 
อ.สกุล ศรีญาณลักษณ์ 

จนถึงปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางมีบุคลากรในส่วนต่างๆ ดังนี้

  • อาจารย์     3 คน
  • นักวิจัย      1 คน
  • เจ้าหน้าที่  4 คน
  • นักเรียน     3 คน  (ป.ตรี 9 คน, ป.โท 2 คน)
  • ศิษย์เก่า    4 คน

zubochist.com.ua/
www.t-marka.ua/
smartum.by
Парфюмерия Харьков
ремонт квартиры под ключ
pro-service.com.ua/
английский язык уроки
подарок маме на день рождения