กิจกรรม Print

 

ในแต่ละช่วงเวลาของรอบปี ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง (VTTF) ได้มีการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการแก่สังคม อาทิ การให้การต้อนรับบุคลาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของ VTTF รวมถึงการที่บุคลากรของ VTTF ไปทำกิจกรรมในส่วนอื่นๆ ด้วย ...

  • อบรม-สัมมนา      Click ...
     
  • กิจกรรมย้อนหลัง  Click ...

 กิจกรรมปัจจุบัน : 2552
  
29 มีค 52ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์ เสนอผลงานในงานนิทรรศการแสดงผลงาน พัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 (IRPUS 52)
[ Click ... ]
19 มีค 52ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางเข้าร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการ "SIAM PHYSICS CONGRESS 2009"
[ Click ... ]
18 มีค 52ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
[ Click ... ]

17 มีค 52

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์ เสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
[ Click ... ]
28 มค 52

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์ เสนอผลงานในการประชุมวิชาการ วทร.19
[ Click ... ]

11 กพ 52บุคลากรจากประเทศจีนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง
[ Click ... ]
11 กพ 52ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าดูงานวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง
[ Click ... ]
5 กพ 52ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และ บุคลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง 
[ Click ... ]
3 กพ 52ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางร่วมกับบริษัทโคแอกซ์ กรุป
คอร์ปปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมเครื่อง AFM
[ Click ... ]
20 มค 52บุคลากรจากบริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัดเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง  
[ Click ... ]
13 มค 52สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ มร.ยูคิโอะ อิชีฮาร่าเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง 
[ Click ... ]


www.optnow.com.ua/
www.t-marka.ua/
www.smartum.by
парфюмированная вода
ремонт квартир киев цена
pro-service.com.ua
урок английского языка
подарок маме