top
logo

Who's Online

We have 15 guests online

films


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้67
mod_vvisit_counterวานนี้131
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้198
mod_vvisit_counterเดือนนี้3120
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด578269
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551
Home
ยินดีต้อนรับสู่ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง

 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและการวิจัยและพัฒนาเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยและการใช้งานด้านอุตสาหกรรม ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสำเร็จรูปซึ่งมีราคาสูงเข้ามาเกือบทั้งหมด หากพิจารณาความพร้อมของประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้กลับพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้ในอนาคตจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีนี้ในทุกด้าน

คณะผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ จึงเริ่มทำการศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อม ด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนสามารถออกแบบและสร้างชิ้นส่วน อุปกรณ์ด้านสุญญากาศที่ จำเป็นขึ้นใช้เองเพื่อทดแทนการนำเข้า ตลอดจนสามารถสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอริงสำเร็จใน  ปี พ.ศ.2541 ต่อมาได้จัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง (Vacuum Technology and Thin Films Research Laboratory ; VTTF)” เพื่อทำวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางโดยเฉพาะ

สำหรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบางจะมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก ดังนี้คือ ด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีสุญญากาศ (Physics and Technology of Vacuum) ด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีฟิล์มบาง (Physics and Technology of Thin Films) และด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง (Application of Vacuum Technology and Thin Films)  นอกจากนี้ยังจัดให้มีหน่วยบริการวิชาการแก่หน่วยงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป


 

ผลงานของเรา

index_6.jpg

bottom